tab1

Kursy języka niemieckiego

Jeśli w zakresie Państwa zainteresowań znajduje się język niemiecki,  oferujemy zajęcia, nastawione na rozwój umiejętności konwersacji w języku niemieckim. Istnieje możliwość dopasowania zajęć do harmonogramu ucznia. Język niemiecki nauczany jest w grupach lub indywidualnie. W trakcie kursu poznacie Państwo podstawowe zwroty i słownictwo niemieckie, niezbędne do komunikacji w codziennych sytuacjach. Przystępując do nauki określamy poziom znajomości niemieckiego, aby móc dopasować najlepszy program. Język niemiecki jak i wszystkie pozostałe oferowane przez nas kursy dedykujemy mieszkańcom Malborka i okolic.