tab1

Kursy języka rosyjskiego

Jeśli interesujecie się Państwo kulturą rosyjską i stoicie przed wyborem najlepszej szkoły językowej oferującej naukę języka rosyjskiego, zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe, gdzie w prosty i przystępny sposób udowodnimy, że język rosyjski może być łatwy i przyjemny. Przydział do grup nauczania języka rosyjskiego odbywa się na podstawie wcześniejszego testu znajomości języka. Zapewniamy szeroki wybór terminów i godzin, dzięki czemu w każdym grafiku uda się znaleźć chwilę na język rosyjski. Oferujemy naukę poprzez czytanie, słuchanie i mówienie. Język rosyjski nauczany jest w Malborku i okolicy.